Van Koesveld Barneveld
Sinds 1984, klantwaardering 9+

Menu
Woonlastenbescherming, noodzaak? Maak uw keuze.


Woonlastenverzekering


Een woonlastenverzekering keert uit bij inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met zo'n verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten betalen.

Afwegingen nut en noodzaak woonlastenverzekering

Heeft u eigenlijk wel een woonlastenverzekering nodig als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt? Misschien heeft u wel voldoende eigen vermogen om dit risico op te vangen, kunt u besparen op uitgaven of kan uw partner (meer) gaan werken. Soms bieden werkgevers al een (collectieve) verzekering aan of u bent al standaard verzekerd door uw werkgever. Het is belangrijk dit eerst uit te zoeken anders betaalt u onnodig premie. De overheid heeft ook verschillende vangnetten voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid (WIA) en werkloosheid (WW). Kunt u desondanks de hypotheek niet meer opbrengen bij eventuele arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Dan is een woonlastenverzekering een optie.

Aandachtspunten woonlastenverzekering

Arbeidsongeschiktheid

 • Uitkeren bij 35% arbeidsongeschikt
  Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering? Het heeft de voorkeur als de polis al bij 35% arbeidsongeschiktheid uitkeert.
 • Hoe minder uitsluitingen hoe beter
  Welke uitsluitingen zijn er? De verzekering dekt niet per definitie alles. Denk aan rugklachten of psychologische klachten. Hoe minder uitsluitingen, hoe beter. Lees de voorwaarden dus goed!
 • Wanneer arbeidsongeschikt?
  Hoe bepaalt de verzekeraar voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent? 
 • Passende of gangbare arbeid?
  Gaat de verzekeraar uit van passende arbeid (uitgaan van werk dat qua niveau en aard aansluit op de werkervaring) of van gangbare arbeid? Enkele maatschappijen bieden een beroepsdekking: u heeft recht op dekking als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. 
 • Sluiten looptijd en uitkeringsduur aan op uw behoefte?
  Hoe lang is de looptijd van de verzekering en wat is de maximale uitkeringsduur? Sluit dit aan op uw behoefte?
 • Eigen risicoperiode
  U kunt kiezen voor een eigen risicoperiode. Betaalt uw werkgever uw loon volledig door gedurende het eerste ziektejaar?

Werkloosheid 

 • Sluiten looptijd en uitkeringsduur aan op uw behoefte?
  Hoe lang is de looptijd van de verzekering en wat is de maximale uitkeringsduur? Sluit dit aan bij uw behoefte? De WW-dekking heeft vaak maar een korte uitkeringsduur en moet daarom worden gezien als een tijdelijke oplossing of overbrugging.
 • Tijdelijk of vast contract
  Heeft u bij afsluiten een tijdelijk of een vast contract? Het niet-verlengen van een tijdelijk contract is vaak niet verzekerd. Bij veel verzekeraars is er nu wel geregeld dat u verzekerd bent wanneer u vanuit een vast contract ontslag krijgt en tijdelijk werk aanneemt wat daarna weer stopt.
 • Dekking WW los af te sluiten?
  Bij de meeste verzekeraars kan de WW-dekking alleen in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten.
 • Verwacht ontslag
  Weet u bij het afsluiten van de woonlastenverzekering (WW-dekking) dat u binnenkort wordt ontslagen of verwacht u een grote reorganisatie op uw werk, dan zal de verzekeraar hoogstwaarschijnlijk niet uitkeren. 

Woonlastenverzekering afsluiten 

 • Premiebetaling is maandelijks
 • Minimaal aantal uren werkzaam
 • Bijna elke verzekeraar eist dat u contractueel een minimaal aantal uren per week werkzaam bent. Bent u dit niet, of voldoet u niet aan het minimum aantal gestelde uren, dan is de kans groot dat de verzekeraar niet uitkeert bij een claim. 
 • Gezondheidsverklaring
  Voor de arbeidsongeschiktheidsdekking moet u vaak een gezondheidsverklaring invullen. In de meeste gevallen gaat het dan om een paar algemene vragen over uw gezondheid.
 • Aanvang en eindleeftijd
  De aanvangsleeftijd (de leeftijd waarop u de verzekering kunt afsluiten) verschilt per verzekeraar. Dit geldt ook voor de eindleeftijd (de leeftijd waarop de verzekering stopt).

 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl