Van Koesveld Barneveld

Menu
Wie zijn wij?

U bent van plan de zorg voor uw financiŽle zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor dat sinds 1984 actief is.

Een grote stap. U kunt er zeker van zijn dat uw financiŽle belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In het dienstverleningsdocument informeren wij u over:
1) ons kantoor;
2) hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
3) onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties;
4) de producten en diensten die wij aan u leveren;
5) onze relatie met de verzekeraars;
6) wat wij van u verwachten;
7) hoe wij worden beloond;
8) welke klachtmogelijkheden u heeft.

1) Ons kantoor
De adresgegevens van ons kantoren zijn:
Van Koesveld Hypotheken BV, Barnseweg 114, 3771 RP Barneveld en De Spil 21A, 3774 SE  Kootwijkerbroek  www.koesveld.nl

2) Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:
Via de telefoon: 0342-424242, Hypotheken 0342-424252 Noodnummer 06-2908 2610
Via e-mail: info@koesveld.nl .Via internet: https://www.koesveld.nl

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, dient u vooraf een afspraak maken.
Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of per e-mail ons berichten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild. Voor uitsluitend dringende gevallen kunt u ons bereiken op: 06-29082610 of via info@koesveld.nl

3) Registratie/lidmaatschap

Autoriteit FinanciŽle Markten
De Wet financiŽle dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiŽle betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiŽle dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12004664. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachten  (KIFID)
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid. Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 12001937. Meer informatie over de taak en werkwijze van het klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl

4) De producten en diensten die wij aan u bieden

Schadeverzekeringen
Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek.
Ons kantoor wil uw financiŽle belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiŽle zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken
Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiŽle situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheekadvies uit. Vervolgens overleggen wij met u over een passende offerte.

5. Van Koesveld heeft op geen enkele manier vaste afspraken met verzekeraars inzake omzet gerelateerde provisie.

6. Met schadeverzekering ontvangt Van Koesveld een percentage van de verzekeringspremie als vergoeding. Voor hypotheken, levensverzekeringen, uitvaartpolissen, arbeidsongeschiktheidverzekeringen en overige niet schadeverzekering gerelateerde dienstverlening betaalt een vooraf overeengekomen bedrag of uurloon.

7. Onze adviseurs ontvangen een vast salaris en kunnen daardoor volstrekt onafhankelijk adviseren. Het klantbelang staat hierbij centraal.
 


Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld
De Spil 21A - 3774 SE - Kootwijkerbroek 
Algemeen 0342-424242 - Hypotheken 0342-424252 - M. 06-29082610 app - info@koesveld.nl