Van Koesveld Barneveld
Sinds 1984, klantwaardering 9+

Menu
Stappenplan hypotheek


De advisering rondom een hypotheek, een groot aantal werkzaamheden. Wij lichten het traject, van INVENTARISEREN, ANALYSEREN, ADVISEREN EN BEMIDDELEN u graag toe.

Een hypotheek afsluiten is één van de belangrijke beslissingen in uw leven. 
U maakt hierin een keuze voor een financiële verplichting van soms 30 jaar en dat gaat verder dan alleen een rentepercentage!

Wat betekent voor ons een hypotheekadvies?
  
• Inventariseren welk hypotheekbedrag binnen uw bereik ligt (oriëntatiefase)
• Samen met u een woningkeuze t.o.v. de hypotheek vaststellen (oriëntatiefase) 
• Met u doornemen of Nationale Hypotheek Garantie mogelijk is (oriëntatiefase) 
• De koopakte met u doornemen t.a.v. datum ontbindende voorwaarden 
• De verkoopprijs van uw huidige woning laten vaststellen
• Beoordelen of overbruggingsfinanciering mogelijk is en hoe groot deze kan zijn
• Uw vermogenspositie bekijken voor de keuze van de hypotheekvorm
• De hypotheekvormen met u doornemen
• Een volledige inventarisatie maken van uw gegevens
• Huwelijksgoederen regime bespreken
• Belasting faciliteiten, eventuele huidige kapitaalpolis analyseren.
• Overlijdensrisico verzekeren? Noodzaak voor nieuwe polis?
• Risico van kort leven, lang leven, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid doornemen 
• Aan de hand hiervan een hypotheekvoorstel maken
• Diverse varianten berekenen en uiteindelijk met u bespreken
• Alle noodzakelijke gegevens gereed maken voor offerte aanvraag
• Offerte controleren en afspraak maken
• Een klantadvies schrijven aan de hand van inventarisatie 
• Het klantadvies met u bespreken 
• De offerte met u doornemen en na bedenktijd laten tekenen 
• Een voorlopige dekking overlijdensrisico in orde maken
• Risicoprofielen doornemen en tekenen
• Arbeidsongeschiktheidsrisico en werkloosheidsrisico analyseren en mogelijke oplossingen zoeken 
• Behulpzaam zijn bij het invullen van de aanvragen en gezondheidsverklaringen 
• Voorlopige Teruggaaf belastingen bespreken
• DigiD code doornemen
• Checklist aan te leveren stukken doornemen
• Controleren binnenkomst aangeleverde stukken
• Erkende taxatie opdracht verstrekken voor aangekochte woning en mogelijk bestaande woning
• Overige stukken beoordelen en doorsturen ter acceptatie
• Een medische keuring regelen indien van toepassing 
• Dagelijkse controle op voortgang dossier
• Notaris op de hoogte brengen van datum passeren en de te betalen stukken opsturen
• De concept hypotheekakte controleren op (hogere) inschrijving 
• De financiële afrekening van de notaris controleren op juistheid 
• Deze bespreken met u en onduidelijkheden ophelderen
• De woning- en inboedelverzekering laten ingaan 
• Datum vaststellen voor adreswijziging (verhuisdatum)
• Notarisbezoek controleren voor passeren einddatum hypotheekofferte
• Controleren of er een overbrugging op later moment moet worden afgelost
• Overige verzekeringen, ondermeer rechtsbijstand aanpassen  
• 
Tijdens de duur van de hypotheek, die via ons kantoor is geadministreerd hebt u recht op ondersteuning via de nazorg. 
• 
 
Nazorg is op basis van een abonnement vanaf €10 per maand inclusief de verzekeringen bij de hypotheek. 
•  Zonder een abonnement is nazorg op uurloon.

U kunt zich voorstellen dat bovengenoemde werkzaamheden in uw belang zijn en de nodige tijd vergen. U gebruikt onze onafhankelijke vakkennis en specialisme, hier staat een vaste vergoeding tegenover. Dit is exclusief kosten van derden. Deze kosten zijn voor u veelal fiscaal aftrekbaar. 
Indien u in bovengenoemd traject, na de gratis oriëntatiefase, besluit de hypotheek niet via ons kantoor te laten verzorgen brengen wij u de gewerkte uren met een minimum bedrag van €450 in rekening.

 


Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld
T. 0342-424242 - M. 06-2908 2610 app - info@koesveld.nl