Van Koesveld Barneveld

Menu
Broodfonds, de verschillen met een AOV verzekering


Wat zijn de grote verschillen tussen het broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als u lid wordt van een Broodfonds krijgt u bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren. 95% kan voor die tijd het werk weer hervatten.

Deelname is eenvoudig. Hoe werkt een Broodfonds (video)  Hoe werkt een Broodfonds (tekst)  

Een alternatief voor Broodfonds: SharePeople, Ziektefonds, Voorzieningenfonds, Ziektevangnet en SamSamkring. Opmerking, wij hebben hier geen ervaring mee.
 


Inleg en uitkering

Zodra de maximale inleg 36 keer maandbedrag is bereikt, hoeft men niet meer in te leggen als er geen uitkeringen aan zieken zijn.

 

 
 
Inleg netto per maand

    33,75 minimum
    45,00
    56,25
    67,50
    78,75
    90,00
  101,25
  112,50 maximaal
 

 
Uitkering netto per maand

      750 minimaal
  1.000
  1.250
  1.500
  1.750
  2.000
  2.250
  2.500 maximaal
 


Deelname aan een Broodfonds kan in de buurt waarbij u vraagt of u direct mee kan en mag doen. U zult moeten worden voorgedragen en door de ballotage van de groep moeten komen. Er zijn eisen aan je als ondernemer qua inkomen en je zult regelmatig de bijeenkomsten van de groep dienen te bezoeken. Houdt u zich niet aan de regels in de groep, dan kunt u ook uit de groep worden gezet.

Overzicht de verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij 

Onderwerp 

Broodfonds 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Schenking of verzekering

Een broodfond is een schenking

Een AOV is een verzekering.

Sociale controle

Iedereen kent elkaar

Is anoniem.

Transparantie

Broodfondsen zijn transparant

Voorwaarden zijn lastig te lezen.

Betalingen

Bij een broodfonds stort je maandelijks bedragen op een broodfondsrekening.

Premie voor AOV betaal je aan de verzekeraar.

Faciliteiten

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.

Hoe ouder je bent hoe hoger de premie. Meer gebreken, meer uitsluitingen of meer premie. 

Mogelijkheid deel te nemen /Acceptatie

Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door een bestaand lid (ballotage) 

Voldoen aan de eisen qua inkomen en beroep, medische keuring vereist

Aanvragen

Er moet plek zijn in een bestaand Broodfonds, of je moet eerste een plaatselijk fonds oprichten.

Iedere ondernemer kan een aanvraag doen, zodra hij daadwerkelijk ondernemer is

Investering in tijd Broodfonds -AOV

Ook na ballotage en acceptatie dien je regelmatig de bijeenkomsten van je Broodfondsgroep te bezoeken

Aanvragen AOV is wat papierwerk en soms een medische keuring. Daarna nauwelijks tijdsinvestering, alleen jaarlijks updategesprek met je AOV adviseur

Voorwaarden bij medisch verleden

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg.

Mensen met een medisch verleden betalen meer premie of worden bepaalde delen van het lichaam uitgesloten, zoals de rug bijvoorbeeld

Voorwaarden bij oudere leeftijd

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde. Mensen die ouder zijn betalen geen hogere maandelijkse inleg.

Hoe ouder je bent hoe hoger de premie

 

Voorwaarden bij risicovolle beroepen

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere  maandelijkse inleg.

Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie  of andere voorwaarden  

Premiebetaling

Premie wordt gestort op een broodfondsrekening en blijft van jezelf

Premie wordt overgemaakt op de rekening van de verzekeraar. De premie komt voor rekening van de verzekeraar

Betalingen beleggen

Je inleg wordt niet belegd

Je inleg wordt belegd

Maximale betaling

Het maximum op iedere broodfondsrekening is 36x de maandelijkse inleg. 

Bij een AOV verzekering blijf je jaarlijks betalen

Tegoed meenemen bij opzegging

Bij vertrek uit het broodfonds kun je het tegoed meenemen

Bij vertrek uit een verzekering kun je geen tegoed meenemen

Kosten

Hiervoor betaal je bij aanvang 275,- aan opstartkosten + 10 / maand 

Bij een AOV betaal je een vaste kosten  toeslag, afhankelijk per verzekeraar

Uitkering

Uitkering is maximaal 2 jaar

Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak 65 of 67 jaar

Hoogte van de uitkering

Uitkering is beperkt tot maximaal 2.500,- per maand netto per maand

Er kan gekozen worden voor een veel hogere  dekking, tot 150.000,- bruto 

Zwangerschapsdekking

Een broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking

Een AOV heeft wel een  zwangerschapsdekking

Wie betaalt uit

Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur

Uitbetalingen worden gedaan door een  verzekeraar

Premie / Inleg

 

Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is , kun je stoppen met Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen

Niet ziek? Premie weg. Soms een no claim korting opbouw, je betaalt dan minder minder premie, door de no claim korting

Uitkering bij ziekte

100% uitkering waarvoor je betaald hebt.

Uitkering kan minder als 100% zijn als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent

Wachttijd voor je uitkering krijgt

 Uitkering gaat na 1 maand wachttijd in

Uitkering gaat in na de gekozen wachttijd, tussen 1 maand tot maximaal 2 jaar wachttijd

     

  

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl