Van Koesveld Barneveld

Menu
Autoverzekering, wat is het verschil tussen WA, beperkt casco en all risk


Overzicht dekkingen per type autoverzekering

Om u een beter beeld te geven van de verschillen tussen de verschillende soorten autoverzekeringen, hebben wij in onderstaande tabel een aantal mogelijke schades op een rij gezet waarbij we aangegeven hebben onder welk type autoverzekering de schade gedekt is. Omdat niet alle verzekeraars exact dezelfde indeling / dekkingen aanhouden, dient u dit overzicht te beschouwen als indicatief.

Soort schade WA Beperkt casco Volledig casco
Schade aan andere voortuigen door de verzekerde auto veroorzaakt X X X
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt X X X
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto X X X
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen   X X
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming   X X
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden   X X
Schade aan autoruiten   X X
Schade door diefstal van de verzekerde auto   X X
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren   X X
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding     X
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij     X
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme     X
Schade aan de verzekerde auto door te water raken     X
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking)     X
Opzettelijk veroorzaakte schade      
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden      
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage      
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert      

Kies altijd de juiste autoverzekering


WA autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid)

Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WA autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid autoverzekering) de schade waarvoor de autobezitter wettelijk aansprakelijk is. De schade die ontstaat aan de eigen auto wordt bij een WA verzekering echter niet vergoed. Iedere autobezitter is verplicht om zijn auto (minimaal) WA te verzekeren. Omdat de verzekering aan de auto gebonden is, is er ook dekking als u een ander in uw auto laat rijden (tenzij deze persoon niet wettelijk bevoegd is een auto te besturen).

Wat is een WA autoverzekering

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Zoals de naam al aangeeft, biedt de WA autoverzekering dekking voor de schade waarvoor een automobilist wettelijk gezien aansprakelijk is. Op het moment dat een bestuurder van een auto in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, dan wordt die schade gedekt door deze autoverzekering. De WA dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Een WA dekking binnen een autoverzekering is in Nederland (en een groot aantal andere landen) een verplichte dekking! Zonder autoverzekering mag je in Nederland geen auto in je bezit hebben (tenzij deze in een schuur bewaard wordt). Deze verplichting zorgt er voor dat alle verkeersdeelnemers de garantie hebben dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze - door de schuld van een andere autobestuurder - schade leiden.

Welke schade wordt gedekt bij een WA autoverzekering

Alle schade die met een verzekerde auto veroorzaakt wordt en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is, valt normaal gesproken binnen de WA dekking. Hierbij geldt vaak wel een maximum. Dit maximum ligt wettelijk rond de miljoen euro per slachtoffer en 5 miljoen per ongeval. Veel verzekeraars bieden echter een hogere maximale dekking aan.

Voor de duidelijkheid: alleen externe schade is gedekt. Dus schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder van het motorrijtuig valt niet binnen de WA dekking. Deze schade kan wel verzekerd worden, maar dan met een autoverzekering met een uitgebreidere dekking, te weten de beperkt casco autoverzekering en de all risk autoverzekering.

De schade is gedekt als de autobezitter zelf een ongeval veroorzaakt, maar ook als een andere automobilist in de auto rijdt (tenzij deze persoon niet wettelijk bevoegd is een auto te besturen). Ook binnen de WA dekking valt de schade die veroorzaakt wordt door goederen die met de auto vervoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die ontstaat doordat goederen van een imperiaal vallen of schade die ontstaat door een aanhangwagen die achter de auto gekoppeld is.

Er bestaat een aantal mogelijke situaties waarbij de verzekeraar de schade weliswaar wel zal voldoen, maar waarbij de schade door de verzekeraar verhaald zal worden op de verzekerde. Denk hierbij aan schade die opzettelijk veroorzaakt wordt. Of schade die veroorzaakt wordt bij het rijden onder invloed.

WA + beperkt casco

Een autoverzekering met WA + beperkt casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brand, hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risico.

Wat is een autoverzekering met beperkt casco dekking?

Een autoverzekering beperkt casco wordt ook wel een autoverzekering WA + beperkt casco genoemd. Dat is een betere benaming, omdat de dekking van deze verzekering bestaat uit de dekking die een WA autoverzekering aanbiedt met aanvullend dekking voor bepaalde typen schade aan de eigen auto.

Welke schade wordt gedekt bij een WA beperkt casco autoverzekering

Welke schade precies door de verzekering gedekt wordt, hangt af van het gekozen product en de gekozen verzekeraar. In zijn algemeenheid biedt een WA + beperkt casco autoverzekering allereerst de dekking van een WA verzekering. Dus de schade aan anderen is hiermee (meestal) gedekt. Daarnaast wordt er dekking verleend als er schade aan het eigen voertuig ontstaat ten gevolge een aantal met name genoemde gebeurtenissen. Hierbij moet u denken aan:

 • brand, ontploffing en blikseminslag;
 • diefstal;
 • botsingen met dieren;
 • storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;
 • ruitbreuk.

WA + Volledig casco (all risk autoverzekering)

Een All Risk autoverzekering wordt ook wel WA + volledig casco genoemd. De All Risk autoverzekering kent een nog wat uitgebreidere dekking dan de beperkt casco verzekering. Bij een All Risk autoverzekering is schade aan de eigen auto in de meeste situaties gedekt.

Wat is een all-risk autoverzekering (volledig casco autoverzekering)

Een all risk autoverzekering is de autoverzekering met de meest uitgebreide dekking. All risk wil niet werkelijk zeggen dat alle risico's gedekt zijn, maar de meeste schade aan anderen en aan het eigen voertuig valt wel binnen de dekking. Een all risk autoverzekering wordt ook wel een autoverzekering AW + volledig casco genoemd.

Welke schade wordt gedekt bij een all-risk autoverzekering

Welke schade precies door de verzekering gedekt wordt, hangt af van het gekozen product en de gekozen verzekeraar. Algemeen gesproken, biedt een all risk autoverzekering allereerst de dekking van een WA autoverzekering. Dus de schade aan anderen is hiermee (meestal) gedekt. Daarnaast is er dekking als er schade aan het eigen voertuig ontstaat ten gevolge van een groot aantal oorzaken. Deze dekking is veel uitgebreider dan bij een WA + beperkt casco autoverzekering. Om u een beeld te geven, geven we hier een lijst van mogelijke oorzaken van schade aan de verzekerde auto die bij de meeste maatschappijen binnen de dekking vallen:

 • brand, ontploffing en blikseminslag;
 • diefstal;
 • botsingen met dieren;
 • storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;
 • botsing, omslaan, slippen, van de weg geraken e.d.;
 • schade die ontstaat door een technisch gebrek in het voertuig
  (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking);
 • kwaadwilligheid van anderen;
 • vandalisme.

Zoals aangegeven kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars. Wij raden u aan om voordat u een autoverzekering afsluit eerst even goed te kijken welke schade precies binnen de dekking valt.

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog