Van Koesveld Barneveld

Menu
AOV Service Abonnementen

Service Abonnementen Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Na het opstellen van een advies en het bemiddelen van een passende AOV is het belangrijk dat het gekozen product passend blijft. Met een AOV Service Abonnement kunnen wij u kosten- en tijdbesparend van dienst te blijven. In plaats van incidenteel volledig opnieuw te inventariseren op het moment dat u vermoedt dat er actie ondernomen moet, worden zorgen wij ervoor dat uw dossier doorlopend bijgehouden wordt en het daar bijbehorende advies wordt geactualiseerd. Hiermee worden inventarisatiekosten vermeden en blijft ons beide een hoop tijd bespaard die wij kunnen benutten in het verlenen van service en u in het uitoefenen van uw beroep.

Wij houden jaarlijks een onderhoud waarin alle relevante informatie aan bod komt en u gelegenheid heeft ons uw vragen te stellen. Alles wordt vastgelegd in uw dossier. Indien van toepassing gaan wij tot actie over, bijvoorbeeld wanneer uw de AOV wilt aanpassen, vergelijken of een claim wilt indienen.

Afhankelijk van het door u gekozen abonnement worden de door ons uit te voeren werkzaamheden op basis van uurloon gefactureerd of zijn deze bij het abonnement inbegrepen.

Onderstaand onze abonnementsvormen:

Service Abonnement Basis € 30,00 per maand
Doorlopend dossier bijhouden
Digitale inventarisatie t.b.v. actualiseren advies
Tot 1 uur per jaar persoonlijk onderhoud op kantoor
Claim traject van A tot Z
*Overige zaken op basis van uurloon ad € 140,00 (excl. BTW)

Service Abonnement All In € 40,00 per maand
Doorlopend dossier bijhouden
Digitale inventarisatie t.b.v. actualiseren advies
Tot 3 uur per jaar werkzaamheden op kantoor
Claim traject van A tot Z
Polis vergelijking meerdere aanbieders
Bemiddeling nieuwe AOV & beëindiging huidige AOV
*Overige zaken op basis van uurloon ad € 140,00 (excl. BTW)
Alle overige directe werkzaamheden met betrekking tot de AOV

* Met overige werkzaamheden wordt bedoeld alle werkzaamheden anders dan expliciet benoemd. Hieronder wordt o.a. verstaan het doorvoeren van polismutaties zoals ophogen verzekerde bedragen, beëindigen polis & bijkomende werkzaamheden zoals extra onderhoud.

Betaling vooraf van het abonnement is mogelijk per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks.
Tarieven zijn zakelijk en exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog